ORAŞUL ANINOASA, PROMOVAREA VALORILOR TRADIŢIONALE PRIN TURISM CULTURAL

Acest proiect reprezintă primul pas spre dezvoltarea strategiei turismului-cultural în zona Aninoasei de Valea Jiului şi de a crea  premisele unui program  de dezvoltare bine structurat al Administraţia Publice Locale a oraşului.

            Proiectul nu va afecta mediul înconjurator ci dimpotriva va duce la protecţia mediului,  iar campania de promovare a localităţii Aninoasa la care va participa şi implica comunitatea, are rolul de crea o nouă stare de spirit, capabilă să asigure primii paşi  şi baza de dezvoltare a oraşului.

            Generic vorbind, putem numi Aninoasa, POARTA TURISTICĂ A VĂII JIULUI, justificată prin:

.

  • este situată în centrul Văii Jiului;

  • are deschidere prin DN66 spre Mănăstirea Lainici, Tg. Jiu;

  • înglobează o parte din Parcul Natural Defileul Jiului;

  • prin Aninoasa se realizează accesul spre staţiunile montane Parâng, Straja şispre Parcul Naţional Retezat.

  • în zona localităţii Aninoasa, există un platou deluros care asigură unica privelişte din Valea Jiului, spre Munţii Parâng, Retezat şi Şurianu.

O SCOALA VERDE O SCOALA PENTRU VIITOR

 Împreună cu Şcoala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa, Şcoala Gimnazială Iscroni-structură şi Primăria Aninoasa am iniţiat  Proiectul educaţional ecologic „O şcoală verde, o şcoală pentru viitor” care se derulează în perioada 15.04.-09.06.2013. Proiectul a continut cu succes în anii scolari 2013-2014, 2014-2015 şi 2015-2016.

parteneri în acest proiect sunt: Şcoala Gimnazială " Sfânta Varvara " Aninoasa, Şcoala Gimnazială Iscroni -structură şi Primăria Aninoasa.

 

MICII CETĂŢENI  ACTIVI

Una dintre principalele probleme care cauzează sărăcia este lipsa accesului la informație și educație corespunzătoare. Orașele din Valea Jiului beneficiază de o îmbinare favorabilă a mediului construit cu cel natural, însă conștientizarea a acestui potențial depinde de educația corespunzătoare a copiilor. Personalul din instituțiile de învățământ pre-universitar nu are capacitatea și pregătirea profesională necesară pentru a oferi educație cu privire la arhitectură, mediul construit, și dezvoltarea sa durabilă în armonie cu mediul înconjurător, fiind nevoie de participarea unor reprezentanți din cadrul mediului universitar specializat.În același timp, în Aninoasa și cartierul marginalizat Colonie din Petroșani, nu există locuri de joacă penntru copii. Este necesară implementarea unui proiect cu un dublu rol: de educație a copiilor și transfer în practică al rezultatelor obținute în cadrul procesului de învățare prin amenajarea unor locuri de joacă.

Implementarea unui modul săptămânal de educație cu privire la mediul construit și posibilitatea de implicare civică în conturarea acestuia, constând în 12 cursuri în cadrul fiecărei instituții ;Realizarea unui număr de 6 ateliere tematice pentru proiectarea spațiilor publice ;Implicarea unui număr de 70 de copii din trei instituții, împreună cu părinții acestora, 4 cadre didactice și cel puțin 10 studenți ( Facultatea de Arhitectura -  Timisoara  ), în conturarea spațiului public.Amenajarea unui număr de 3 spații în conformitate cu nevoile utilizatorilor de bază.

DUPA SCOALA PENTRU SCOALĂ

 Proiectul educaţional de prevenire a abandonului şcolar „După şcoală, pentru şcoală”, a debutat în anul şcolar 2013-2014.

Pentru elevii din familii aflate în dificultate selectaţi pentru acest proiect, s-a obţinut o sponsorizare pentru masă. Cadrele didactice participante, au fost voluntari. Parteneri în acest proiect au fost: Ortenau- Ajutor pentru Oameni, Şcoala Gimnazială " Sfânta Varvara " Aninoasa şi Şcoala Gimnazială Iscroni -structură. Din anul 2015, proiectul a fost preluat de Cantina socială a Asociaţiei Ortenau- Ajutor pentru Oameni în colaborare cu Şcoala Aninoasa.

 

UN ORAŞ VERDE, UN ORAŞ PENTRU VIITOR

 

Obiectivul general al proiectului,  este implementarea unui modul de educaţie privind  ecologizarea şi înfrumuseţarea   spaţiului public aflat în perimetrul fostei Exploatări miniere Aninoasa,  de către  elevii Şcolii Gimnaziale “ Sfănta Varvara ” din această localitate, iar în urma competenţelor dobândite şi cu implicarea civică, să se realizeze conturarea acestuia.

  • sunt:

 

  1. Educaţia elevilor cu privire la mediul înconjurător şi beneficiile care le oferă acesta pe termen mediu şi lung în oraşul Aninoasa;

  2. Educarea elevilor din comunitatea oraşuluiAninoasa cu privire la drepturile şi responsabilităţile în conturarea şi păstrarea mediului înconjurător;

  3. Dezvoltarea armonioasă a mediului înconjurător, în relaţia cu necesităţile comunităţii locale şi implicarea în acţiuni civice şi de voluntariat a cetăţenilor.

 

Asociaţia “PRO ANINOASA” intenţionează să continue seria proiectelor în beneficiul comunităţii locale, în special a celor care reprezinta generatiile viitoare. Aninoasa este cel mai mic oraş din Valea Jiului şi are locaţia cea mai pitorească.

Spaţiul care vrem să-l amenajăm, are o suprafaţă de 13440 mp şi reprezintă o zonă ce a fost cuprinsă în perimetrul fostei Exploatări Miniere Aninoasa. Această zonă a fost afectată de diverse construcţii specifice  mineritului, dar a fost curăţată, iar în prezent este un teren liber şi cu mărăciniş. Terenul este proprietatea Primăriei Aninoasa care doreşte refacerea mediului în beneficiul comunităţii locale.

Justificarea alegerii acestei zone se bazează pe poziţionarea ei chiar în centrul localităţii, în imediata apropiere a Primăriei şi a Şcolii Gimnaziale „Sfânta Varvara” Aninoasa.

PROIECTE